Σημερινές φωτογραφίες από τη διεξαγωγή της λαϊκής αγοράς στην Σκ’ρκα. Τήρηση των μέτρων κι αποστάσεις από πάγκο σε πάγκο.