Πληροφορούμε τους καταναλωτές με οφειλές περσινής ή και παλιότερων περιόδων στην Τηλεθέρμανση ότι με την Απόφαση ΔΣ ΔΕΤΗΠ 146/06-08-2020 η προθεσμία εξόφλησης παρατάθηκε έως την 11–09–2020.

Η διοίκηση της ΔΕΤΗΠ, κατανοώντας τις οικονομικές δυσκολίες των καταναλωτών, παρέχει την δυνατότητα εξόφλησης χωρίς προσαυξήσεις ή με διακανονισμό άτοκων δόσεων, για την εξόφληση των οφειλών περσινής περιόδου (2019-2020), με τελευταία δόση ως την 31/05/2021 και με προϋπόθεση να εξοφληθούν οι οφειλές προηγούμενων περιόδων (2018-2019 ή παλιότερες).

Σε αποδεδειγμένες περιπτώσεις οικονομικά ευάλωτων καταναλωτών παρέχονται ευνοϊκότερες ρυθμίσεις εξόφλησης.

Σε περίπτωση μη τακτοποίησης των οφειλών σύμφωνα με τα παραπάνω μέχρι τις 11/09/2020, η οικοδομή θα σφραγίζεται, χωρίς άλλη ειδοποίηση.

Σε Καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές τελών σύνδεσης παρέχεται έκπτωση του συνόλου των προσαυξήσεων , εάν εξοφληθεί το σύνολο του οφειλομένου ποσού.

Για πληροφορίες παρακαλούμε να απευθύνεστε στο Γραφείο Κοινού της ΔΕΤΗΠ, στο τηλέφωνο εξυπηρέτησης καταναλωτών 24630-55743 ή στα τηλέφωνα της Δ.Ε.ΤΗ.Π. (24630-54420, 54421, 54422) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.ΤΗ.Π.

ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ