Κεντρική πλατεία Κοζάνης το έτος 1975. Η φωτογραφία δημοσιεύτηκε στην ομάδα Φωτογραφίες από το Ν. Κοζάνης  από την κα. Νίτσα Λιούλια