Πρωτόκολλο συνεργασίας, μεταξύ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας & της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ, υπέγραψαν το πρωί της Τρίτης, ο Περιφερειάρχης Δ. Μακεδονίας & ο Πρύτανης. Το πρωτόκολλο περιλαμβάνει:

Tην περαιτέρω και αναγκαία διεύρυνση της συνεργασίας των δύο φορέων σε τομείς όπως, η έρευνα & ανάπτυξη (R&D) προς όφελος, κυρίως, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των νεοφυών, καινοτόμων επιχειρήσεων,

  • Την δημιουργία «γέφυρας» συνεργασίας και διασύνδεσης της παραγόμενης έρευνας & καινοτομίας που αναπτύσσει, εντατικά, το Πανεπιστήμιο με την επιχειρηματική κοινότητα της Περιφέρειας με στόχο, κυρίως, την παραγωγή προϊόντων αξίας, με χαρακτηριστικά διεθνούς ανταγωνιστικότητας αλλά και την επίτευξη δικτύωσης και συνεργασίας που θα επιτρέπει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αξιοποιούν συγχρηματοδοτούμενα και ευρωπαϊκά προγράμματα με έμφαση στην έρευνα και την καινοτομία,

  • Την συνδιοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων και εκδηλώσεων επιστημονικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος ,

  • Την συνεργασία (partnerships) για την, από κοινού, υποβολή προτάσεων σε ευρωπαϊκά προγράμματα με έμφαση στους τομείς έξυπνης εξειδίκευσης (RIS) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,

  • Την συνεργασία στην εκπαίδευση, κατάρτιση και επανα-κατάρτιση(retraining) του ανθρώπινου, εργατικού, δυναμικού,

  • Την συμμετοχή σε κοινές Ομάδες Εργασίας με στόχο την υποστήριξη των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, των σπουδαστών και των επιχειρήσεων,

  • Την συνεργασία σε θέματα ανάπτυξης των Πανεπιστημιουπόλεων σε Κοζάνη, Φλώρινα, Πτολεμαΐδα, Γρεβενά, Καστοριά.