Οι θέσεις μόνιμων νεοδιοριζόμενων Ιατρών στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης .

ΘΕΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
1 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
2 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
3 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
4 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
5 ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ –ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
6 *ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
7 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
8 *ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1