Ο αστυνομικός σκύλος Apollo κατά την ώρα της εκπαίδευσης του. Ακούραστος και πιστός στα καθήκοντά του προσφέρει πολύτιμη βοήθεια στην ανεύρεση ναρκωτικών ουσιών.