Σας ενημερώνουμε ότι οι τηλεφωνικές συνδέσεις του Κέντρο Υγείας Κοζάνης (πρώην Ιατρεία ΙΚΑ) άλλαξαν.Τα νέα τηλέφωνα για επικοινωνία των πολιτών είναι:Τηλεφωνικό Κέντρο-ραντεβού: 2461060060 & 2461060064

1η Τ.ΟΜ.Υ Κοζάνης-ραντεβού: 2461060066 & 2461060067

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ Κ.Υ ΚΟΖΑΝΗΣ