Ποιες είναι οι “εμβληματικές” επενδύσεις, σύμφωνα με το Master Plan, που μπορούν να αποτελέσουν το εφαλτήριο για σειρά περαιτέρω αναπτυξιακών δράσεων στις επηρεαζόμενες περιοχές (Δ. Μακεδονία & Μεγαλόπολη). Ακολουθούν οι ενδεικτικές αναπτυξιακές δράσεις.
Κλικ στις παρακάτω εικόνες (στη συνέχεια μπορείτε να κάνετε zoom, αν χρησιμοποιείτε κινητό):