Πόσες θα είναι, σύμφωνα με το Master Plan, οι νέες θέσεις εργασίας, που θα δημιουργηθούν κατά την κατασκευή & λειτουργία νέας μονάδας φυσικού αερίου στην Δ. Μακεδονία.  Κλικ στην παρακάτω εικόνα (στη συνέχεια μπορείτε να κάνετε zoom, αν χρησιμοποιείτε κινητό):