Πόσα παγoύρια θα πάρει, από το «Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη», η Διεύθυνση Πρωτοβάθμια Κοζάνης;

Ειδικότερα η κατανομή διανομής των παγουριών ,ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης, έχει ως εξής: