Σημερινές (12/9) εικόνες από τη λαϊκή αγορά της Κοζάνης. Θερμομετρήσεις κι έλεγχος για χρήση μασκών από τη Δημοτική Αστυνομία Κοζάνης. Xαμηλή, μέχρισ στιγμής (10:40), η προσέλευση του κόσμου.