Έναρξη νέου τμήματος Πληροφορικής με σκοπό την απόκτηση αναγνωρισμένου από ΑΣΕΠ Πιστοποιητικού.
Ταχύρρυθμα δια ζώσης μαθήματα 3/6 ενοτήτων

🔵 Αναγνωρισμένο από ΑΣΕΠ πτυχίο
🔵 Εύκολα, γρήγορα & Οικονομικά!
🔵 Έναρξη 5.10.2020