Δωρεάν μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου με την τήρηση των απαραίτητων  υγειονομικών μέτρων προσφέρει και φέτος το Λαϊκό Φροντιστήριο Αλληλεγγύης, που για όγδοη συνεχή χρονιά θα λειτουργήσει το παράρτημα Πτολεμαΐδας της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας, ανακουφίζοντας οικογένειες από το κόστος των διδάκτρων των Ιδιωτικών Φροντιστηρίων.

Η οικονομική κρίση που επιδεινώνεται και η αδυναμία των λαϊκών οικογενειών να ανταποκριθούν στις δαπάνες για τη  μόρφωση των παιδιών τους καθιστούν αδήριτη την ανάγκη λειτουργίας παρόμοιων δομών, βοηθώντας τους μαθητές να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στα μαθήματα.

Το παράρτημα της ΟΓΕ απευθύνει πρόσκληση σε εκπαιδευτικούς, αδιόριστους και άνεργους, να στηρίξουν την προσπάθεια αυτή, ενώ οι ενδιαφερόμενοι, για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να επικοινωνούν με τους: Κική Στεργίου στο τηλέφωνο 6972807119, και Ηρακλή Ελευθεριάδη 6987238414.

ΕΡΤ Κοζάνης