Είναι αρκετοί οι μήνες πια, που για την δήθεν προστασία των κινούμενων σ’ αυτήν οδηγών, τοποθετήθηκαν φανάρια στην Γέφυρα των Σερβίων, εφαρμόζοντας το μέτρο της εκ περιτροπής ανά ρεύμα διέλευσης των αυτοκινήτων. Η εφαρμογή του εξ αρχής αμφιλεγόμενου αυτού μέτρου απέδειξε τα εξής:
– Ενώ με την φυσική ροή της κυκλοφορίας τα αυτοκίνητα που ταυτόχρονα διέρχονται τη γέφυρα και από τα δύο ρεύματα δεν είναι περισσότερα από 5 – 6 αραιά σε όλο το μήκος της, τώρα τη διέρχονται διαδοχικά τουλάχιστον 20 ανά ρεύμα, το ένα πίσω από το άλλο.
– Στην εικοσάδα αυτή συμπεριλαμβάνεται τυχαίος αριθμός βαρέων οχημάτων (πολλές φορές άνω των 5) που συγκεντρώνονται και περνάνε ταυτόχρονα, ξεπερνώντας κατά πολύ το υποτιθέμενο ασφαλές για τη γέφυρα φορτίο.
– Η εφαρμογή του μέτρου έφερε μεγάλη καθυστέρηση στην συγκεκριμένη διαδρομή και λόγω της αναμονής στα φανάρια, αλλά και, λόγω του εμφράγματος στην κυκλοφορία που προκαλείται στη συνέχεια και στις δύο εξόδους της γέφυρας και μετά απ’ αυτές.
– Συνακόλουθα, τα διαδοχικά εμφράγματα της διαδρομής, μαζί με την προσπάθεια απεμπλοκής από τις μεγάλες ουρές στην υπόλοιπη διαδρομή, μεγαλώνουν νεύρα και ταχύτητα των οδηγών, αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχήματος από τον συνωστισμό πολλών και διαφορετικών οχημάτων.
Κάποιος πρέπει να αξιολογήσει και να άρει το μέτρο και γρήγορα. Η τοποθέτηση των φαναριών δεν σημαίνει και απόσειση ευθυνών, αγαπητοί κ. αρμόδιοι.