Είσοδος Σιάτιστας, πάρκο Γεράνειας Άγιος Νικάνορας. Έτσι οραματίζονται την είσοδο, αυτό μπορούν να κάνουν. Από πάνω η παιδική χαρά. Από κάτω το χάος.