13 θέσεις για την εκτέλεση του έργου “Σωστικές ανασκαφές στη Τεχνητή Λίμνη Πολυφύτου”. Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε την προκήρυξη