Σε λειτουργία από σήμερα το νέο καρδιο- ογκολογικό εργαστήρι, στο Μαματσειο Νοσοκομείο Κοζάνης, το πρώτο σε επίπεδο Βόρειας Ελλάδας.
Πρόκειται για υπερσύγχρονο χώρο ( τμήμα της καρδιολογικής κλινικής ) που δια θέτει μηχανήματα υψηλής διαγνωστικής τεχνολογίας .
Η καρδιο- ογκολογία αναφέρεται σε έναν αναδυόμενο ιατρικό τομέα που αφορά ασθενείς με συνύπαρξη καρδιοπάθειας και νεοπλασίας. Εστιάζει στην ανίχνευση , παρακολούθηση και θεραπεία της καρδιαγγειακής νόσου που
εμφανίζεται στα πλαίσια της θεραπείας του καρκίνου.
Κατερίνα Μαρκοπούλου – Δημοσιογράφος