Σε 3.341,80 ευρώ (με ΦΠΑ)  ανέρχεται το ποσό που προτίθεται να δαπανήσει ο Δήμος Κοζάνης για τις «Δράσεις για την Εβδομάδα Κινητικότητας» (16 – 22 Σεπτεμβρίου). Συγκεκριμένα θα δοθούν 868,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% για την ηχητική κάλυψη των εκδηλώσεων,  1.488,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% για προμήθεια αναμνηστικών δώρων και  985,80 ευρώ με ΦΠΑ 24% για λοιπές δράσεις δημοσίων σχέσεων (ενημερωτικά φυλλάδια κτλ).