Ο Δήμος Βελβεντού συμμετέχει στην πρωτοβουλία “In action for a better world – Δημιουργούμε έναν καλύτερο κόσμο”.