12 θέσεις στην Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας, από τις συνολικά 192, για τις προσλήψεις στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Διαβάστε την προκήρυξη εδώ…