24.284€ από το Δήμο Κοζάνης για την προμήθεια χριστουγεννιάτικου διάκοσμου για τις ΔΕ Αιανής – Δημ. Υψηλάντη – Ελίμειας & Ελλήσποντου.