1 θέση Π.Ε. Αρχαιολόγων, ορισμένου χρόνου (2 μήνες), για την εκτέλεση του έργου “Σωστικές ανασκαφές στην Τεχνητή Λίμνη Πολυφύτου Κοζάνης”. Κλικ εδώ για την προκήρυξη…