Αυτό είναι το χρήσιμο φυλλάδιο του Τμήματος Καθαριότητας & Πρασίνου του Δήμου Εορδαίας.