Το παρκάκι στην οδό Χαλκιδικής στην Κοζάνη αρχίζει να αλλάζει όψη μετά από πολλά χρόνια! Κάτι καινούριο έρχεται! Ευχαριστούμε την Τεχνική υπηρεσία του Δήμου Κοζάνης!