Επίσκεψη στην Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών, κ. Γιούλα Γκατζαβέλη, εκπροσωπώντας αρκετούς συλλόγους της πόλης μας, προκειμένου να εκθέσουμε τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν και αφορούν, δυστυχώς, την επιβίωση των συλλόγων και γενικά τις δύσκολες συνθήκες στον χώρο του Πολιτισμού.
Επιδώσαμε και το σχετικό ψήφισμα υπογεγραμμένο από 23 συλλόγους.
Οι επαφές με τις αρχές του τόπου θα συνεχισθούν. Γιατί ο πολιτισμός είναι υπόθεση όλων μας.
Η επιτροπή:
Στέλιος Στυλιανός Αβαράκης Πιτένης, από τον σύλλογο Κρητών, Δημήτρης ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΚΑΛΗΣ, από τον σύλλογο Γρεβενιωτών και Φωτεινή Καμίτα- Κτενίδου,  από τον  Μικρασιατικός Σύλλογος Π.Ε Κοζάνης.