Έπειτα από τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στις 9/9/2020, ο Γ.Σ.Κ. Λασσάνης Κοζάνης ανακοινώνει τη νέα σύνθεση του  διοικητικού Συμβουλίου του, που έχει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ζαρογιάννης Λουκάς
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Λαβαντσιώτης Δημήτριος
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Κωνσταντόπουλος Κωνσταντίνος
ΤΑΜΙΑΣ Γιαννόπουλος Ηλίας
ΜΕΛΟΣ Λαμπρόπουλος Ιωάννης
ΜΕΛΟΣ Πούλιος Παναγιώτης
ΜΕΛΟΣ Χατζόγλου Νικόλαος

Για το Δ.Σ.
Λουκάς Ζαρογιάννης
Πρόεδρος