Είναι το 3ο αυτοκίνητο μέσα στην εβδομάδα που θα το “σηκώσει” η οδική βοήθεια εξ αίτιας της κακοτεχνίας ή της λανθασμένης πρόβλεψης αυτού του κρασπέδου επί της οδού Ζήση Γιαχνίκα προς τέλος Παύλου Χαρίση. Πότε δηλαδη σκοπεύουν να την διορθώσουν; Εαν δεν μπορούν να βάλουν μια σήμανση τουλάχιστον ας το βάψουν με ένα σπρέι γύρω γύρω και ειδικά στην μη αναμενόμενη γωνία που κάνει διότι από τον ήλιο δεν διακρίνεται.