Με αφορμή την 108η 1912-2020, επέτειο από την απελευθέρωση της πόλης της Κοζάνης παραθέτω αρχειακό υλικό που αποδεικνύει την Πατριωτισμό των Ελλήνων του Καυκάσου- Κάρς. Με πρωτοβουλία του Διδάσκαλου Π.Ι. Φαχάντίδη και των κατοίκων του χωριού Κετσιβάν -Κάρς πραγματοποιήθηκε έρανος για την ενίσχυση του αγώνα της απελευθέρωσης της Μακεδονίας από τον Τουρκικό ζυγό..

Απόσπασμα της εφημερίδας αργοναύτης..
<< Η κοινότης του άνω χωρίου αριθμούσα 380 ψυχάς είναι εκτάκτως πτωχή αλλά και εκτάκτως πατριωτική >Θα εσκέφθησαν και πολύ ορθώς οτι όταν οι αδερφοί αυτών χύνωσι το τιμημένον αίματων υπέρ πίστεως και πατρίδος εις αυτούς δεν επιτρέπεται να μείνουσιν αδιάφοροι και εξεδήλωσαν τά προς το Εθνος των άδολα αυτών αισθήματα δια συμμετοχής εις πανελληνίους εράνους δι΄εισφορών πολύ πάρα πολύ δυσανάλογων σχετικώς με την οικονομικήν θέσιν των.