Αναστέλλει τη λειτουργία του το 10ο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης μέχρι 23/10. Επίσης αναστέλλει τη λειτουργία του μέχρι 21/10 και το Δημοτικό Σχολείο περιοχής Βαθυλάκκου. Τέλος, αναστέλλει τη λειτουργία του, μέχρι 21/10, μόνο το τμήμα ΣΤ1 του 4ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαίδας.

kozan.gr