Κατέβηκε από την άμαξα και της έκανε πρόταση γάμου.