Χάρτης επίπτωσης (τελευταίων δέκα ημερών) επιβεβαιωμένων κρουσμάτων COVID-19, 19 Οκτωβρίου 2020 – Παραμένουν ψηλά Καστοριά, Κοζάνη & Ιωάννινα.