Εικόνες από τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής Κοζάνης. To ρεπορτάζ είναι της τηλεόρασης του FLASH