Με πρωτοβουλία του συλλόγου γονέων και την συνεργασία του διδακτικού προσωπικού, οι μαθητές κάθε πρωί θα καθαρίζουν με οινόπνευμα, σε συνεργασία με τον/ την δάσκαλο/ δασκάλα, το θρανίο τους, καθώς και κατά την αποχώρησή τους θα τοποθετούν τις καρέκλες τους πάνω στα θρανία.

Θέλουμε με αυτή την κίνηση να βελτιώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο την προστασία όλων και επιπλέον να καλλιεργήσουμε την κουλτούρα της συμμετοχής των παιδιών στην καθαριότητα του χώρου όπου καθημερινά δραστηριοποιούνται.

Ελπίζουμε η κίνηση αυτή να βρει και άλλους μιμητές γιατί ο στόχος μας είναι τα σχολεία να παραμείνουν ανοιχτά στη γνώση με ασφάλεια για όλους.