“Σταγόνα Ελπίδας”: Εθελοντική αιμοδοσία στην Αιανή, την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου .