Τι γίνεται με τα κλειστά περίπτερα; Γιατί παραμένουν στην κατάσταση που είναι προσβάλλοντας την αισθητική της πόλης;