Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, για την άσκηση της διοίκησης και διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων της ΑΝΚΟ, θα καταβάλλεται στη, νέα Γενική Διευθύντρια, Έλενα Νάμινι, το μηναίο ποσό των 2.500 ευρώ.

H Xύτρα