kozan.gr: Οι απόψεις λογιστών και συμβούλων επιχειρήσεων της περιοχής, σχετικά με το πρόγραμμα ενίσχυσης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας, που επλήγησαν από τον COVID-19 (προϋπολογισμού 40 εκ. ευρώ)

27 Οκτωβρίου 2020
15:33

 

Οι απόψεις λογιστών και συμβούλων επιχειρήσεων της περιοχής, σχετικά με το πρόγραμμα ενίσχυσης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας, που επλήγησαν από τον COVID-19 (προϋπολογισμού 40 εκ. ευρώ).

Κωνσταντίνος Θεοδωρίδης (Λογιστής)

“Η οποιαδήποτε αύξηση του προϋπολογισμού του προγράμματος είναι οπωσδήποτε θετική. Παρ’ όλα αυτά ακόμα και ο τετραπλασιασμός του αρχικού, πολύ χαμηλού προϋπολογισμού μπορεί να αποδειχθεί ανεπαρκής με βάση τα ισχύοντα κριτήρια κατάταξης των επιχειρήσεων που θα υποβάλλουν αίτημα ένταξης στο πρόγραμμα. Το ζητούμενο για τη Δυτική Μακεδονία είναι να μπορέσει να στηριχθεί ένας πολύ μεγαλύτερος αριθμός επιχειρήσεων, αν όχι όλες οι ενεργές, έστω και με μικρότερο ποσό επιδότησης. Το πρόγραμμα έπρεπε κατά την άποψή μου να σχεδιαστεί εξαρχής έτσι, ώστε να συμπεριλάβει πολύ μικρές επιχειρήσεις, με χαμηλότερο απ’ το ισχύον όριο ετήσιων εξόδων, για τις οποίες έστω και ένα μικρό ποσό μη επιστρεπτέας επιδότησης μπορεί να αποδειχθεί σωτήριο και να τις αποτρέψει ακόμη κι απ’ την οριστική παύση των εργασιών τους”.

Περικλής Αλειφέρης (Σύμβουλος Επιχειρήσεων)

“Μετά από 10 χρόνια οικονομικής ύφεσης, η παρουσία της πανδημίας απειλεί να δώσει το οριστικό χτύπημα στον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας. Τα προγράμματα στήριξης που προωθούν τα αρμόδια υπουργεία πολλές φορές δεν καταλήγουν στο κομμάτι της αγοράς που τα έχει πραγματικά ανάγκη. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις χρηματοδότησης εύρωστων επιχειρήσεων που, απλά, κάλυπταν τα τραπεζικά κριτήρια, αδιαφορώντας αν τα χρήματα που παίρνουν με την εγγύηση του δημοσίου πηγαίνουν για να καλύψουν πραγματικές ανάγκες (μισθοδοσία, ενοίκια, λειτουργικά έξοδα κτλ) ή τοποθετούνται για τη δημιουργία νέων επικερδών επιχειρηματικών σχεδίων.

Σχετικά με το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας που επλήγησαν από τον COVID-19, πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να διέπεται από τη λογική ένταξης όσο το δυνατών περισσότερων επιχειρήσεων, δημιουργώντας ένα δίχτυ ασφαλείας τουλάχιστον για το επόμενο δύσκολο εξάμηνο. Η πρώτη τροποποίηση που τετραπλασιάζει το συνολικό προϋπολογισμό είναι στη σωστή κατεύθυνση μιας και δίνει το περιθώριο σε περισσότερες επιχειρήσεις να χρηματοδοτηθούν.

 1. Η μείωση του κατώτερου ποσού εξόδων στις 4.000€ σε συνδυασμό με μείωση του ανώτερου ποσού επιδότησης στις 20.000€ (όπως έγινε στην Περιφέρεια Ηπείρου και σωστά το ανέδειξε το kozan.gr με την ερώτηση του, στον κ. Περιφερειάρχη) θα έδινε την ευκαιρία σε περισσότερες και μικρότερες επιχειρήσεις, σε αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες να χρηματοδοτηθούν.

2)Η αποδέσμευση της κατάθεσης του φακέλου από ενημερότητες ΔΟΥ και ασφαλιστικών ταμείων, με την πρόβλεψη απευθείας παρακράτησης ποσοστού από τη χρηματοδότηση για την κάλυψη χρεών σε ΔΟΥ και ασφαλιστικά ταμεία, δεν θα απέκλειε μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων από την πρώτη φάση, ενώ στη συνέχεια θα της έδινε την ευκαιρία αφενός να αποπληρώσει ή να ρυθμίσει τις οφειλές της στο δημόσιο, αφετέρου θα δημιουργούσε ρευστότητα για την κάλυψη των υπολοίπων εξόδων.

Τέλος η προσαρμογή των προγραμμάτων στην πραγματικότητα της κάθε οικονομίας θα αποτελούσε βασικό παράγοντα επιτυχίας μιας και θα μπορούσε για παράδειγμα να διαχωρίσει τις επιχειρήσεις που απασχολούν 20 και 25 άτομα προσωπικό από την πλειονότητα των πραγματικά μικρών επιχειρήσεων των 2 ή 3 ατόμων, εντάσσοντάς τες σε διαφορετικό πλαίσιο χρηματοδότησης”.

Γιάννης Μητλιάγκας (Σύμβουλος Επιχειρήσεων)

“Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εμφανίζει τεράστιο ενδιαφέρον για το σύνολο των επιχειρηματιών της ΠΔΜ. Προσωπική μου εκτίμηση πως ο αριθμός των αιτήσεων θα προσεγγίσει ή και θα ξεπεράσει τις 10.000.
Μια απλή διαίρεση δίνει ένα μέσο όρο 4.000 ευρώ κατ΄ αίτηση για να καλυφθούν όλοι, πράγμα ανέφικτο με το σημερινό όριο των 40.000 ευρώ, στο οποίο φαίνεται  να έχουν ξεκάθαρο προβάδισμα οι τουριστικές και γουνοποιητικές επιχειρήσεις που εμφανίζουν υψηλές βαθμολογίες και κατά βάση αιτούνται λήψη του μέγιστου ποσού, δηλαδή των 40.000 ευρώ.
Είναι ξεκάθαρο πως οι μικρότερες επιχειρήσεις δε θα τύχουν ενίσχυσης, πράγμα που θα γινόταν μερικώς εφικτό με οριζόντιο χαμήλωμα των ορίων ενίσχυσης στις 3-3.500 το κατώτερο και στις 20 -25.000 το ανώτερο, δεδομένου του πρωτοφανούς ενδιαφέροντος.
Στο πλαίσιο αυτό θεωρώ πολύ σημαντική την παρέμβαση του  Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών προκειμένου να υπάρξει ειδική Πρόσκληση ή διακριτός προϋπολογισμός στο πλαίσιο της τρέχουσας Πρόσκλησης, που να αφορά ΜΟΝΟ τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, που με βάση τον ορισμό της Ε.Ε.: «απασχολούν λιγότερους από 10 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού, δεν υπερβαίνει τα 2 εκ. ευρώ».
Αυτό θα μπορούσε να γίνει σε εθνικό επίπεδο καλύπτοντας το σύνολο των μικρότερων επιχειρήσεων  με ένα ποσό της τάξεως των 3 -5.000 ευρώ στο σύνολο των παραδεκτών αλλά μη χρηματοδοτούμενων αιτήσεων ανά Περιφέρεια στη λογική της λειτουργίας του Εθνικού Αποθεματικού Απροβλέπτων όπως αυτό λειτούργησε στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο 2007 -2013. Επίσης πρέπει να υπάρξει και σχετική πρόβλεψη για όσους λόγω κριτηρίων δε μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην παρούσα φάση. Είναι ένα αίτημα που θα μπορούσε να υποβληθεί από το σύνολο των περιφερειών της χώρας ως κοινή απαίτηση και αναγκαιότητα”.
kozan.gr

21 σχόλια

 • Είναι ολοφάνερο και από τις απόψεις των ειδικών, με τα ισχύοντα κριτήρια οφελούνται μόνο ο κλάδος των γουνοποιών και των τουριστικων επιχειρήσεων. Ζητούμε άμεση τροποποίηση με ελάχιστη αποζημίωση τα 2000 ευρώ και κατωτατο όριο λειτουργικών εξόδων τα 4000, όπως έπραξε προχθές η περιφέρεια Ηπείρου, ώστε να είναι δίκαιη η κατανομή στις πληττόμενες επιχειρήσεις, και όχι μόνο σε δύο κλάδους που ήδη έχουν ενισχυθεί από 5 διαφορετικές μεριές!

 • TO ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΠΟΙΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΑΛΛΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. ΠΟΥ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΕΡΔΟΦΟΡΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΧΟΛΗΣΕΙ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΑ ΑΤΟΜΑ ΑΡΑ ΕΑΝ ΤΑ ΠΑΡΕΙ ΚΑΙ Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙ ΑΛΛΟΥ ΚΑΛΑ ΘΑ ΚΑΝΕΙ.

  • Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πληττόμενες από τον κορωνοϊό μικρες και πολύ μικρές επιχειρήσεις που είχαν σημαντικη πτώση τζίρου, όχι σε κερδοφόρες.

 • Καλά όλα αυτά πουπροτείνουν οι λογιστές και κάθε είδους σύμβουλοι αλλά μπορούν επίσης να δικαιολογήσουν τα λεφτά που ζητάνε από τις επιχειρήσεις για την αίτηση (300 ευρώ πάνω κάτω) ακόμη κι απ αυτές που έχουν ελάχιστες πιθανότητες να μπουν στο πρόγραμμα;

 • Προσωπικά έκανα την αίτηση μόνος μου. Αρκεί να έχεις στη διάθεση σου τα Ε3, τα Ε9 και τις δηλώσεις της επιχείρησης σου. Επίσης διαβάστε τις αναλυτικες οδηγίες συμπλήρωσης στη σελίδα της πρόσκλησης για να μη κάνετε λάθη. Στο τέλος γίνεται έλεγχος ορθότητας που εμφανίζει τα τυχόν λάθη για να διορθώσεις. Για την ιστορία, εμενα μου έβγαλε το λάθος ότι τα λειτουργικά μου έξοδα είναι κάτω των 10 χιλ. Ευρω και δε μπορεί να οριστικοποιηθεί.

 • Δυστυχώς πάλι ξεχνάτε τις επιχειρήσεις που έκαναν έναρξη μετά την 01/01/2019 . Και εμείς άνθρωποι είμαστε και φοράμε κανονικά την μάσκα. Καιρός λοιπόν είναι να βγάλετε και εσείς την πολιτική μάσκα που φοράτε και να βοηθήσετε όλες τις επιχειρήσεις της περιφέρειας έστω και μικρότερα ποσά.

  • Είναι αρκετοί επιχειρηματίες και αυτοαπασχολούμενοι που ρίσκαραν έναρξη το 2019 και 2020. Μάλλον την πάτησαν γιατί τα κριτήρια που θέτουν είναι μόνο για τις υφιστάμενες επί ΣΥΡΙΖΑ εποχή…

 • Συγχαρητήρια! Πολύ σωστά τα λέτε! Πρέπει να γίνει άμεσα τροποποίηση της πρόσκλησης όπως έγινε σε τόσες άλλες περιφέρειες. Δεν υπάρχει δικαιολογία να αφήνουν εκτός την πλειοψηφία των πληττόμενων πολύ μικρών επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενων. Ο κ. Κασαπίδης να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, χωρίς διακρίσεις!

 • Πρέπει να σκεφτούν και τις επιχειρήσεις που άνοιξαν μέσα στο 2019 και το 2020 χωρίς να ξέρουν τι τους περιμένει
  Δεν φτάνει το ότι χρεώθηκαν η ξόδεψαν όλες τις οικονομίες τους για το άνοιγμα της επιχείρησης τους
  δεν νομίζω ότι είναι σωστό να αποκλειονται και από το πρόγραμμα

 • Έχετε Δίκιο…πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη και για τις επιχειρήσεις που άνοιξαν μετά τη 01/01/2019, εφόσον εξ αρχής δεχόμαστε ότι επλήγησαν βάσει ΚΑΔ.

 • Κι όλες οι επιχειρήσεις να παιρναν βοήθημα οι μισές και πλεον είναι στην κοιλαδα του θανάτου, δεν σώζονται.

  • Πέρα από το γεγονός ότι δεν είσαι ο φωτεινός παντογνώστης και ούτε μπορείς να προδικάσεις, το κράτος οφείλει να αποζημιώσει τις επιχειρήσεις που τους επιβλήθηκε αναγκαστικό κλείσιμο, λόγω αδυναμίας του συστήματος υγείας. Όσο για την κοιλάδα του θανάτου, μια βιάζεσαι, έρχεται και θα τη λουστείς προσωπικά, δε σωζεσαι με τίποτα αν φύγουν οι επιχειρήσεις από εδω, δε θα μείνει πέτρα πάνω στην πέτρα. Μόνος σου θα μείνεις στη μιζέρια σου.

  • ΒΓΕΣ ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΑ ΔΕΙΣ ΤΗΝ ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ, ΟΥΤΕ ΑΡΚΟΥΔΕΣ ΔΕΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ, ΜΕΙΝΕ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ ΣΤΗ ΜΑΥΡΙΛΑ ΣΟΥ. ΒΡΕ ΜΗΠΩΣ ΕΙΣΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΕΝΟΧΛΟΥΣΕ Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΙΣ ΑΠΟΥΚΡΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΟΥΣΕΣ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ;

 • Είναι μη αντιπροσωπευτικό ένα πρόγραμμα ενίσχυσης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, όταν είναι στους επιλέξιμους ΚΑΔ οι Υπεραγορές και μη επιλέξιμα τα μικρά μαγαζιά λιανεμπορίου των αντίστοιχων μεμονωμένων δραστηριοτήτων.

 • Όταν με μείωση τζίρου 50% και ένα άτομο προσωπικο εχοντας έξοδα επιχειρήσης 30,000 σου βγάζει βαθμολογία γύρω στο 13
  Και δεν έχεις ελπίδα να ενταχθείς στο πρόγραμμα τότε για ποιο πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων μιλάμε αυτό είναι μόνο για τις μεγάλες επιχειρήσεις θα πάρουν τα 40αρια και εμείς θα μείνουμε πάλι στο Άσσο

  • Εμένα με μείωση τζίρου 100% με απορρίπτει γιατί τα λειτουργικά μου έξοδα είναι 9983 ευρώ, για 17 ευρώ χάνω την αποζημίωση των 5.000!

 • Οι επιχειρήσεις δεν σώζονται με πρόγραμμα των 5000 ευρώ οταν οι περισσότερες από την δεκαετή κρίση ειναι υπερχρεωμένες σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Οι μισές που θα μπουν αν θα μπουν σε κάθε πρόγραμμα δεν μπορούν να βγάλουν φορολογική ενημερότητα. Η επιχειρηματικότητα με χιλιάδες, μικρές επιχειρήσεις στο λιανικό εμπόριο που είναι στον αναπνευστήρα δεν είναι επιχειρηματικότητα. Θα πρέπει να γίνουν παραγωγικές επιχειρήσεις που να μπορούν να εξάγουν, αλλιώς το κράτος πρέπει να αιμοδοτεί διαρκώς επιχειρήσεις χωρία αύριο.

  • ΕΓΩ ΠΑΝΤΩΣ ΦΙΛΕ ΜΟΥ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΜΑΙ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΠΟΥ ΞΕΡΩ ΑΝ ΕΠΑΙΡΝΑΝ ΑΥΤΑ ΤΑ 5000 ΘΑ ΞΕΠΛΗΡΩΝΑΝ ΤΑ ΧΡΩΣΤΟΥΜΕΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΕΜΕΙΝΑΝ ΑΠΛΗΡΩΤΑ ΕΠΕΙΔΗ ΜΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΑΝ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΙΧΑΜΕ ΜΗΔΕΝ ΕΣΟΔΑ, ΔΕΗ, ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΣΝΗ, ΔΕΥΑΚ, ΕΦΚΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΧΑΡΑ ΘΑ ΗΤΑΝ. ΚΑΙ 3000 ΝΑ ΜΑΣ ΔΩΣΕΙ ΘΑ ΞΕΛΑΣΠΩΣΟΥΜΕ. ΔΕΝ ΕΙΧΑΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙΣ, ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΑΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ, ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΔΕ ΜΑΣ ΕΣΩΣΑΝ ΟΥΤΕ ΤΑ 800 ΕΥΡΩ, ΟΥΤΕ ΤΑ 534. ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΤΑ 5000 ΣΕ ΟΛΟΥΣ! ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΛΕΜΕ ΟΛΟΥΣ ΕΝΟΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΜΑΣ ΕΚΛΕΙΣΑΝ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΤΡΙΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ! ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΤΩΡΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΒΑΛΟΥΝ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΜΑΣ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΩΝ ΤΩΝ 10 ΧΙΛΙΑΔΩΝ. ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ, ΜΑΣ ΤΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ ΜΑΣ!

Αφήστε μία απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*

Προσοχή!!! Για να δημοσιεύονται, από 'δω και στο εξής, τα σχόλιά σας, θα πρέπει να επιλέγετε, την παρακάτω επιλογή  "Διάβασα και αποδέχομαι τους Πολιτική απορρήτου  " που σημαίνει ότι διαβάσατε κι αποδέχεστε την πολιτική απορρήτου του kozan.gr. Αν, κάποια φορά, ξεχάσετε να το κάνετε θα λάβετε μια ειδοποίηση ότι δεν το πατήσατε (αρα δεν αποδεχτήκατε την πολιτική απορρήτου). Σε αυτή την περίπτωση, για να μη χαθεί το σχόλιο σας, πατήστε να γυρίσετε πίσω  και ξαναπατήστε "δημοσίευση", τσεκάροντας, προηγουμένως, την προαναφερόμενη επιλογή. Η συμπλήρωση των πεδίων όνομα, Ηλ. διεύθυνση και ιστότοπος, της παραπάνω φόρμας, δεν είναι υποχρεωτική.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.