Οι απόψεις λογιστών και συμβούλων επιχειρήσεων της περιοχής, σχετικά με το πρόγραμμα ενίσχυσης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας, που επλήγησαν από τον COVID-19 (προϋπολογισμού 40 εκ. ευρώ).

Κωνσταντίνος Θεοδωρίδης (Λογιστής)

“Η οποιαδήποτε αύξηση του προϋπολογισμού του προγράμματος είναι οπωσδήποτε θετική. Παρ’ όλα αυτά ακόμα και ο τετραπλασιασμός του αρχικού, πολύ χαμηλού προϋπολογισμού μπορεί να αποδειχθεί ανεπαρκής με βάση τα ισχύοντα κριτήρια κατάταξης των επιχειρήσεων που θα υποβάλλουν αίτημα ένταξης στο πρόγραμμα. Το ζητούμενο για τη Δυτική Μακεδονία είναι να μπορέσει να στηριχθεί ένας πολύ μεγαλύτερος αριθμός επιχειρήσεων, αν όχι όλες οι ενεργές, έστω και με μικρότερο ποσό επιδότησης. Το πρόγραμμα έπρεπε κατά την άποψή μου να σχεδιαστεί εξαρχής έτσι, ώστε να συμπεριλάβει πολύ μικρές επιχειρήσεις, με χαμηλότερο απ’ το ισχύον όριο ετήσιων εξόδων, για τις οποίες έστω και ένα μικρό ποσό μη επιστρεπτέας επιδότησης μπορεί να αποδειχθεί σωτήριο και να τις αποτρέψει ακόμη κι απ’ την οριστική παύση των εργασιών τους”.

Περικλής Αλειφέρης (Σύμβουλος Επιχειρήσεων)

“Μετά από 10 χρόνια οικονομικής ύφεσης, η παρουσία της πανδημίας απειλεί να δώσει το οριστικό χτύπημα στον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας. Τα προγράμματα στήριξης που προωθούν τα αρμόδια υπουργεία πολλές φορές δεν καταλήγουν στο κομμάτι της αγοράς που τα έχει πραγματικά ανάγκη. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις χρηματοδότησης εύρωστων επιχειρήσεων που, απλά, κάλυπταν τα τραπεζικά κριτήρια, αδιαφορώντας αν τα χρήματα που παίρνουν με την εγγύηση του δημοσίου πηγαίνουν για να καλύψουν πραγματικές ανάγκες (μισθοδοσία, ενοίκια, λειτουργικά έξοδα κτλ) ή τοποθετούνται για τη δημιουργία νέων επικερδών επιχειρηματικών σχεδίων.

Σχετικά με το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας που επλήγησαν από τον COVID-19, πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να διέπεται από τη λογική ένταξης όσο το δυνατών περισσότερων επιχειρήσεων, δημιουργώντας ένα δίχτυ ασφαλείας τουλάχιστον για το επόμενο δύσκολο εξάμηνο. Η πρώτη τροποποίηση που τετραπλασιάζει το συνολικό προϋπολογισμό είναι στη σωστή κατεύθυνση μιας και δίνει το περιθώριο σε περισσότερες επιχειρήσεις να χρηματοδοτηθούν.

  1. Η μείωση του κατώτερου ποσού εξόδων στις 4.000€ σε συνδυασμό με μείωση του ανώτερου ποσού επιδότησης στις 20.000€ (όπως έγινε στην Περιφέρεια Ηπείρου και σωστά το ανέδειξε το kozan.gr με την ερώτηση του, στον κ. Περιφερειάρχη) θα έδινε την ευκαιρία σε περισσότερες και μικρότερες επιχειρήσεις, σε αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες να χρηματοδοτηθούν.

2)Η αποδέσμευση της κατάθεσης του φακέλου από ενημερότητες ΔΟΥ και ασφαλιστικών ταμείων, με την πρόβλεψη απευθείας παρακράτησης ποσοστού από τη χρηματοδότηση για την κάλυψη χρεών σε ΔΟΥ και ασφαλιστικά ταμεία, δεν θα απέκλειε μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων από την πρώτη φάση, ενώ στη συνέχεια θα της έδινε την ευκαιρία αφενός να αποπληρώσει ή να ρυθμίσει τις οφειλές της στο δημόσιο, αφετέρου θα δημιουργούσε ρευστότητα για την κάλυψη των υπολοίπων εξόδων.

Τέλος η προσαρμογή των προγραμμάτων στην πραγματικότητα της κάθε οικονομίας θα αποτελούσε βασικό παράγοντα επιτυχίας μιας και θα μπορούσε για παράδειγμα να διαχωρίσει τις επιχειρήσεις που απασχολούν 20 και 25 άτομα προσωπικό από την πλειονότητα των πραγματικά μικρών επιχειρήσεων των 2 ή 3 ατόμων, εντάσσοντάς τες σε διαφορετικό πλαίσιο χρηματοδότησης”.

Γιάννης Μητλιάγκας (Σύμβουλος Επιχειρήσεων)

“Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εμφανίζει τεράστιο ενδιαφέρον για το σύνολο των επιχειρηματιών της ΠΔΜ. Προσωπική μου εκτίμηση πως ο αριθμός των αιτήσεων θα προσεγγίσει ή και θα ξεπεράσει τις 10.000.
Μια απλή διαίρεση δίνει ένα μέσο όρο 4.000 ευρώ κατ΄ αίτηση για να καλυφθούν όλοι, πράγμα ανέφικτο με το σημερινό όριο των 40.000 ευρώ, στο οποίο φαίνεται  να έχουν ξεκάθαρο προβάδισμα οι τουριστικές και γουνοποιητικές επιχειρήσεις που εμφανίζουν υψηλές βαθμολογίες και κατά βάση αιτούνται λήψη του μέγιστου ποσού, δηλαδή των 40.000 ευρώ.
Είναι ξεκάθαρο πως οι μικρότερες επιχειρήσεις δε θα τύχουν ενίσχυσης, πράγμα που θα γινόταν μερικώς εφικτό με οριζόντιο χαμήλωμα των ορίων ενίσχυσης στις 3-3.500 το κατώτερο και στις 20 -25.000 το ανώτερο, δεδομένου του πρωτοφανούς ενδιαφέροντος.
Στο πλαίσιο αυτό θεωρώ πολύ σημαντική την παρέμβαση του  Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών προκειμένου να υπάρξει ειδική Πρόσκληση ή διακριτός προϋπολογισμός στο πλαίσιο της τρέχουσας Πρόσκλησης, που να αφορά ΜΟΝΟ τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, που με βάση τον ορισμό της Ε.Ε.: «απασχολούν λιγότερους από 10 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού, δεν υπερβαίνει τα 2 εκ. ευρώ».
Αυτό θα μπορούσε να γίνει σε εθνικό επίπεδο καλύπτοντας το σύνολο των μικρότερων επιχειρήσεων  με ένα ποσό της τάξεως των 3 -5.000 ευρώ στο σύνολο των παραδεκτών αλλά μη χρηματοδοτούμενων αιτήσεων ανά Περιφέρεια στη λογική της λειτουργίας του Εθνικού Αποθεματικού Απροβλέπτων όπως αυτό λειτούργησε στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο 2007 -2013. Επίσης πρέπει να υπάρξει και σχετική πρόβλεψη για όσους λόγω κριτηρίων δε μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην παρούσα φάση. Είναι ένα αίτημα που θα μπορούσε να υποβληθεί από το σύνολο των περιφερειών της χώρας ως κοινή απαίτηση και αναγκαιότητα”.
kozan.gr