Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (2μηνα), 39 ατόμων στη ΔΛΚΔΜ.