Στην εκπόνηση εκτίμησης, από πιστοποιημένο εκτιμητή, μ’ ένα κόστος, της τάξεως, των 1000 ευρώ, προχωρά η Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας, για  το κτήριο της παλαιάς κλινικής “Χαμούργκα”, με την πρόθεση να το αγοράσει. “Δεν υπάρχουν ζητήματα στατικής επάρκειας και μάλιστα το κτήριο είναι σε πολύ καλή κατάσταση”, διαβεβαιώνει ο Αντιπεριφερειάρχης Στέργιος Κιάνας, απαντώντας σε εντάσεις της αντιπολίτευσης (παράταξη Καρυπίδη), η οποία ψήφισε λευκό, στο εν λόγω θέμα, που ήρθε προς ψήφιση στη σημερινή συνεδρίαση της Ο.Ε., εγείροντας κι άλλα ζητήματα (προφανώς με βάση την εμπειρία της από τις δικές της άκαρπες προσπάθειες, ως Περιφερειακή Αρχή, την περασμένη αυτοδιοικητική περίοδο), όπως τ’ ότι το συγκεκριμένο ακίνητο, με βάση το καθεστώς της σημερινής Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου  στην Κοζάνη, επιτρέπει τη χρήση του μόνο για κλινική, οικία, αποθήκες κτλ.. Απαντώντας και σε αυτή την ένσταση ο Αντιπεριφερειάρχης και μέλος της Ο.Ε. Σ. Κιάνας εξέφρασε την αισιοδοξία του για να ξεπερασθεί και το συγκεκριμένο εμπόδιο, καθώς όπως ανέφερε θα μπορούσε να δημιουργηθεί ειδικό πολεοδομικό σχέδιο, εντός της υφιστάμενης ΖΟΕ, ώστε να μπορεί το συγκεκριμένο ακίνητο να αξιοποιηθεί και για άλλες χρήσεις, όπως π.χ. για τη στέγαση υπηρεσιών δομών της Περιφέρειας, είτε δομών που θα συστήσει η Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας ή άλλες χρήσεις επενδυτικού ενδιαφέροντος. Μάλιστα, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την άποψή του αυτή, ανέφερε, πως, στο πλαίσιο της απολιγνιτοποίησης κάτι τέτοιο θα μπορούσε να αναθεωρηθεί ακόμη πιο εύκολα ώστε το κτήριο να αξιοποιηθεί για οποιαδήποτε χρήση. Δείτε τη συζήτηση από τη σημερινή συνεδρίαση που σας παρουσιάζει το kozan.gr