Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας κ. Θοδωρής Μαρδίρης και η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου (κλάδου Μαθηματικών), του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Δυτικής Μακεδονίας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Πρόεδρο κ. Ιωάννη Αβραμίδη και τα μέλη του Δ.Σ. του Προμηθευτικού Συνεταιρισμού Προσωπικού ΔΕΗ, για την άμεση ανταπόκρισή τους στο αίτημά μας να χορηγήσουν 12 ηλεκτρονικές γραφίδες στους καθηγητές Μαθηματικών των Γενικών Λυκείων του Δήμου Πτολεμαΐδας. Η διδασκαλία του μαθήματος των Μαθηματικών καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη υπό τις συνθήκες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο από τη χρονοβόρα διαδικασία παραγωγής εκπαιδευτικού ηλεκτρονικού υλικού καθώς απαιτούνται μαθηματικοί τύποι και γραφήματα. Η έμπρακτη στήριξή του Προμηθευτικού Συνεταιρισμού Προσωπικού ΔΕΗ είναι ιδιαίτερα σημαντική στην προσπάθεια όλων να βελτιωθεί η εξ αποστάσεως εκπαίδευση που πραγματοποιούν οι εκπαιδευτικοί αυτή τη δύσκολη περίοδο.