Ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Κοζάνης-Καρδιολόγος Χ. Τσεβεκίδης στην καμπάνια ευαισθητοποίησης του Δήμου Κοζάνης για τον κορωνοϊό.