Συνάντηση και ενημέρωση με τους βουλευτές του νόμου Κοζάνης: κ. Κωνσταντινίδη Στάθη και κ. Καλλιόπη Βέττα πραγματοποίησε η κοινότητα μας μαζί με πατατοπαραγωγούς της κοινότητας καθώς και των πρώην Δ.Ε. του Ελλησπόντου – Δ. Υψηλάντη.

Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την κοινότητα και προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί.

Λόγω των μέτρων που είναι σε ισχύ η κοινότητα μας προγραμματίζει μέσο τηλεδιασκέψεων να ενημερωθούν όλοι οι βουλευτές καθώς και στελέχη όλων των κομμάτων.