Ο Δήμος Φλώρινας, έχοντας ως απόλυτη προτεραιότητα την υγεία των πολιτών και με στόχο την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου πρόληψης νοσημάτων και προαγωγής της δημόσιας υγείας, προχώρησε στην υλοποίηση του προγράμματος «Δημιουργία και Δικτύωση Δημοτικών Κέντρων Πρόληψης Υγείας» (ΚΕΠ Υγείας).
Μέσω του προγράμματος ο Δήμος Φλώρινας παρέχει στους πολίτες τη δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης στις ψηφιοποιημένες υπηρεσίες του ΚΕΠ Υγείας, ώστε να έχουν πλήρη πρόσβαση στις κοινωνικές υπηρεσίες και προσωπική ενημέρωση σχετικά με υγειονομικά θέματα και διαδικασίες. Επίσης, παρέχεται η δωρεάν συμμετοχή σε προσυμπτωματικό έλεγχο συγκεκριμένων νοσημάτων με βάση τα διεθνή διαγνωστικά πρωτόκολλα, όπως αυτά προτείνονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
Δεδομένης της γενικότερης υγειονομικής και οικονομικής αβεβαιότητας της σύγχρονης εποχής και της ειλικρινούς ευαισθητοποίησης της δημοτικής αρχής σε θέματα δημόσιας υγείας, καλούνται οι δημότισσες και οι δημότες της Φλώρινας να ενημερωθούν και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που παρέχει το ΚΕΠ Υγείας.
Όπως τονίζει ο Δήμαρχος Φλώρινας κ. Βασίλης Γιαννάκης “κύριο μέλημά μας είναι η δημιουργία ενός ισχυρού τοπικού δικτύου υγείας, εύκολα προσβάσιμου, ιδιαιτέρα στις ευπαθείς και υψηλού κινδύνου ομάδες, ώστε έγκαιρα και έγκυρα να διαγιγνώσκονται ιατρικά προβλήματα. Αποβλέπουμε στη διαρκή φροντίδα και στην ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών προληπτικής ιατρικής προς τους πολίτες με αποκλειστικό γνώμονα τη βελτίωση των συνθηκών ζωής τους”.

Εγγραφή
Για την εγγραφή σας και στη συνέχεια την παρακολούθηση της καρτέλας σας στο ΚΕΠ Υγείας Φλώρινας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
1. Εισέρχεστε στη σελίδα https://kepygeias.org
2. Είσοδος στο λογισμικό (πάνω αριστερά)
3. Εγγραφή (δεν είναι υποχρεωτικό να καταχωρήσετε το πραγματικό ονοματεπώνυμό σας, η εγγραφή μπορεί να γίνει και με ψευδώνυμο)
Με την εγγραφή ανοίγει η προσωπική σας καρτέλα όπου μπορείτε να καταχωρήσετε τυχόν εξετάσεις που έχετε κάνει ώστε να σας ειδοποιήσει, με μήνυμα ή email το πρόγραμμα, για την επανάληψη των εξετάσεών σας. Επίσης, μπορείτε να δείτε ποιες προληπτικές εξετάσεις πρέπει να κάνετε με βάση την ηλικία και το φύλο που έχετε καταχωρήσει κατά την εγγραφή σας.

Επικοινωνία
Διεύθυνση: Λοχαγού Μόδη 2
Τηλέφωνο: 2385044514
E-mail: [email protected]