Εικόνες από το κέντρο της Κοζάνης λίγο πριν και λίγο μετά τα νέα μέτρα για την απαγόρευση κυκλοφορίας το χρονικό διάστημα από από τις 9μ.μ. μέχρι τις 5π.μ.