Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού για τον Κλάδο ΑΗΣ Καρδιάς-Πτολεμαΐδα V ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων ΔΕ Οδηγών/Μηχανοδηγών Χειριστών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου πορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 12/11/2020-21/11/2020

Επικοινωνία: 
24610 55582