Μαγευτικές εικόνες από τα πέριξ του Μικροβάλτου, σε ένα απαράμιλλο χρωματικά φθινοπωρινό σκηνικό! Ένα κομμάτι από τις μοναδικές Καμβουνιώτικες φυσικές ομορφιές!

Ήταν Κυριακή, 15 Νοεμβρίου 2020.

mikrovalto.gr

mikrovaltofthin2020 1

mikrovaltofthin2020 2

mikrovaltofthin2020 3

mikrovaltofthin2020 4

mikrovaltofthin2020 5

mikrovaltofthin2020 6

mikrovaltofthin2020 7

mikrovaltofthin2020 9

mikrovaltofthin2020 11

mikrovaltofthin2020 12

mikrovaltofthin2020 13

mikrovaltofthin2020 14

mikrovaltofthin2020 15

mikrovaltofthin2020 16

mikrovaltofthin2020 17

mikrovaltofthin2020 18

mikrovaltofthin2020 19

mikrovaltofthin2020 20

mikrovaltofthin2020 21

mikrovaltofthin2020 22

mikrovaltofthin2020 23

mikrovaltofthin2020 24

mikrovaltofthin2020 25

mikrovaltofthin2020 27

mikrovaltofthin2020 28

mikrovaltofthin2020 29

mikrovaltofthin2020 30