Κοινές εκπαιδευτικές, ερευνητικές κι αναπτυξιακές δράσεις προβλέπει το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΔΙΑΔΥΜΑ και Πανεπιστημίου Δ. Μακεδονίας, που θα υπογραφεί σύντομα. Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr,  το μνημόνιο θα προβλέπει:

1.Διοργάνωση και συμμετοχή από κοινού ενεργειών εξωστρέφειας, δημοσιότητας και κατάρτισης (συνέδρια, ημερίδες, εκθέσεις, ενέργειες ευαισθητοποίησης κ.α.)

2. Συνδιοργάνωση εξειδικευμένων προγραμμάτων κατάρτισης και δια βίου μάθησης προσφερόμενα σε μέλη επαγγελματικών ομάδων με σκοπό την επανακατάρτισή τους και τον εμπλουτισμό των γνώσεών τους

3.Παροχή επιστημονικής υποστήριξης εκ μέρους του Πανεπιστημίου προς τη ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ

4.Συμμετοχή από κοινού σε ερευνητικά προγράμματα αναπτυξιακού και κοινωνικού χαρακτήρα με περιοχή έρευνας την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

5.Υλοποίηση από κοινού συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από διάφορες πηγές (ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά και τομεακά προγράμματα κ.α.

kozan.gr