Προκηρύχθηκε νέο Πρόγραμμα Voucher για 10.000 άνεργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-49 ετών, που παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής, επαγγελματικής κατάρτισης, θεωρία και πρακτική σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και πιστοποίησης των προσόντων που θα αποκτηθούν.

Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση της μετάβασης των ωφελούμενων στην αγορά εργασίας στους τομείς τεχνικών επαγγελμάτων:
 • μεταποίησης/βιομηχανίας, κατασκευών,
 • ευεξίας – αισθητικής – καλλωπισμού και άλλων συναφών επαγγελμάτων,
 • υγείας – πρόνοιας,
 • τουρισμού και επισιτισμού.
Δικαίωμα Συμμετοχής στο Voucher 30-49 έχουν οι άνεργοι που :
 • Είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
 • Να έχουν γεννηθεί από 01/6/1971 έως 30/9/1990. Κατά την έναρξη του προγράμματος, ο ωφελούμενος θα πρέπει να είναι πάνω από 30 ετών και κάτω των 50 ετών.
 • Να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Να μην έχουν παρακολουθήσει επιδοτούμενο πρόγραμμα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) τη τελευταία διετία 2019-2020
Το Πρόγραμμα Voucher 30-49 περιλαμβάνει:
 • Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής
 • Παροχή επαγγελματικής κατάρτισης θεωρία διάρκειας 200 ωρών
 • Πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης
 • Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας 380 ωρών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.
 • Η συνολική διάρκεια κάθε προγράμματος κατάρτισης, θεωρίας και πρακτικής άσκησης είναι 580 ώρες.
Οι συμμετέχοντες του προγράμματος, θα μπορούν να επιλέξουν το αντικείμενο κατάρτισης. Ενδεικτικές ειδικότητες και κλάδοι που περιλαμβάνονται είναι οι πιο κάτω:
 • Ελασματουργικές εργασίες/Συγκολλήσεις και κοπή μετάλλων
 • Συντήρηση εγκαταστάσεων αυτοματισμού και αυτόματου ελέγχου
 • Κατασκευές/Μεταποίηση
 • Χειρισμός εργαλειομηχανών
 • Αισθητική/Μακιγιάζ
 • Τεχνίτες νυχιών (μανικιούρ, πεντικιούρ)
 • Τουρισμός/Επισιτισμός
 • Υγεία/Πρόνοια
Ο καταρτιζόμενος θα μπορεί να επιλέξει το αντικείμενο κατάρτισης που επιθυμεί, ενώ με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα λάβει Εκπαιδευτικό Επίδομα συνολικής αξίας 2.520 € (περιλαμβάνει το επίδομα θεωρίας 1.000€ και το επίδομα πρακτικής άσκησης 1.520€).
Τι προσφέρει το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 2 VOLTEROS στους ωφελούμενους
Τις υπηρεσίες κατάρτισης και συμβουλευτικής θα παρέχουν τα Κέντρα Δια βίου Μάθησης που θα εγγραφούν στο Μητρώο Παρόχων της Δράσης. To ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 2 VOLTEROS έχει εξασφαλίσει όλες τις προϋποθέσεις ένταξης στο μητρώο Παρόχων της Δράσης και θα παράσχει τις υπηρεσίες κατάρτισης και συμβουλευτικής εξ΄ αποστάσεως λόγω covid19 με την μέθοδο τηλεκατάρτισης, την προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης και την εύρεση εταιρειών πρακτικής άσκησης αντίστοιχης δραστηριότητας με το αντικείμενο κατάρτισης.
Κριτήρια και δικαιολογητικά ένταξης
Για την επιλογή των ωφελουμένων μοριοδοτούνται οι μήνες ανεργίας, ένα μόριο ανά μήνα και μέχρι 50 μήνες, το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2019 και επαγγελματική εμπειρία σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας.
Τα δικαιολογητικά ένταξης είναι:
 • Ταυτότητα ή Διαβατήριο
 • Κάρτα ανεργίας σε ισχύ – Bεβαίωση ανεργίας
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα του Φορολογικού έτους 2019
 • Απολυτήριο ή Πτυχίο Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι. ανάλογα το εκπαιδευτικό επίπεδο
 • Αποδεικτικά εργασιακής εμπειρίας σε προηγούμενα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα
Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στο πρόγραμμα Voucher 30-49 μπορούν να επικοινωνήσουν με το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 2 VOLTEROS και να στείλουν τα δικαιολογητικά τους, ώστε στελέχη του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 2 VOLTEROS να κάνουν προμοριοδότηση για την δυνατότητα ένταξής τους στη δράση και να τους βοηθήσουν για την υποβολή της αίτησης, η οποία θα ανοίξει περίπου στα μέσα του Νοεμβρίου.
Ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής: (εδώ)
Τηλ. Κέντρο: 2461028197

email: [email protected]