Καταγγελία αναγνώστη. Σκήτη Κοζάνης. Άγνωστοι έριξαν φόλες σκορπώντας το θάνατο σε δύο αδέσποτα ζώα.