Με τρεις νέες αιτήσεις για χορήγηση ισάριθμων αδειών διανομής φυσικού αερίου για τους Δήμους Γρεβενών, Καστορίας και Ιωαννίνων, η εταιρεία Hengas προχωράει στην υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος. Οι σχετικές αιτήσεις υποβλήθηκαν στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας στα τέλη του Νοεμβρίου και αναμένεται η απόφαση τηςΑρχής για τα επόμενα βήματα.

Υπενθυμίζεται ότι το επενδυτικό πλάνο της Hengas ανέρχεται στα 40 εκατομμύρια ευρώ και αφορά την ανάπτυξη δικτύων και τη διανομή φυσικού αερίου είτε μέσω διασύνδεσης με αγωγό ΕΣΦΑ, είτε μέσω CNG σε εννέα πόλεις της ελληνικής περιφέρειας (Τρίπολη, Κόρινθος, Μεγαλόπολη, Δεσκάτη, Πολύκαστρο, Πολύγυρος, Σκύδρα, Νάουσα και Έδεσσα) για τις οποίες βρίσκεται σε αναμονή ολοκλήρωσης των αδειοδοτικών διαδικασιών από την ΡΑΕ.

Όπως αναφέρεται σε επιστολή της εταιρείας προς την ΡΑΕ στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης για το 5ετές της ΔΕΔΑ (2020-2024) όπου εγείρονται σημαντικές ενστάσεις για την περίληψη μιας σειράς περιοχών, η Hengas καταγράφει τον προγραμματισμό της για τους τρείς Δήμους, βάσει των αιτήσεων που έχει υποβάλει.

Για το Δημο Γρεβενών, η Hengas προγραμμάτισε για το δίκτυο χαμηλής πίεσης, κατασκευή νέου δικτύου μήκους 4 χιλιομέτρων και εγκατάσταση σταθμού αποσυμπίεσης CNG, για το έτος 2021, για το δίκτυο χαμηλής πίεσης προγραμμάτισε κατασκευή νέου δικτύου μήκους 6 χιλιομέτρων για το έτος 2022, κατασκευή νέου δικτύου 7 χιλιομέτρων για το έτος 2023 και εγκατάσταση σταθμού αεριοποίησης LNG και κατασκευή νέου δικτύου 4 χιλιομέτρων για το έτος 2024.

Στην περίπτωση του Δήμου Καστοριάς, η πρόταση της Hengas περιλαμβάνει κατασκευή νέου δικτύου χαμηλής πίεσης μήκους 7 χιλιομέτρων και εγκατάσταση σταθμού αποσυμπίεσης CNG και παράλληλη έναρξη κατασκευής δικτύου μέσης πίεσης 7 χιλιομέτρων για το έτος 2021. Περαιτέρω προγραμμάτισε κατασκευή νέου δικτύου μήκους 10 χιλιομέτρων για το 2022, 10 χλμ. Για το 2023, 5 χλμ για το έτος 2024 και 1,5 χλμ για το έτος 2025.

Στην περίπτωση των Ιωαννίνων, ο επενδυτικός προγραμματισμός του Διαχειριστή περιλαμβάνει την κατασκευή νέου δικτύου 6 χλμ χαμηλής πίεσης και εγκατάσταση σταθμού αποσυμπίεσης CNG για το έτος 2021, και ακολούθως, κατασκευή νέου δικτύου 10 χλμ για το 2022, 8 χλμ για το 2023 και εγκαστάση σταθμού αεριοποίησης LNG, 5 χιλιομέτρων για το 2024 και 2 χιλιομέτρων για το έτος 2025.

Τέλος, να αναφερθεί ότι η Hengas, η οποία δημιουργήθηκε ως απόσχιση του κλάδου φυσικού αερίου της Edil Hellas στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του ρυθμιστικού πλαισίου που επιβάλλει η ΡΑΕ, διαθέτει σημαντική εμπερία σε λύσεις συμπιεσμένου φυσικού αερίου, έχοντας πραγματοποιήσει επενδύσεις άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ την τελευταία τριετία.

energypress.gr